Ing. Dalibor Vostal - Sluľby pro ekologii

DAVOS - Služby pro ekologii

BEYER

Firma BEYER GmbH patří v oboru vývoje a výroby malých mobilních třídících a drtících strojů na stavební sutě k nejlepším v Německu. Některé stroje jsou kompletovány a montovány z německých dílů v České republice.

Svým zaměřením na okamžitou mobilitu strojů při zachování vysokých výkonů je velmi vhodné nasazení strojů jak v pískovnách a štěrkovnách, tak na recyklaci stavebních sutí a výkopových zemin, třídění štěrků, uhlí, zemin a pod. Zvlášť výhodné je použití mobilních třidičů pro malé pískovny, u výstavby liniových vedení, kde přetříděním a opětovném použití výkopové zeminy může docházet k velmi významným úsporám za dovoz jiného materiálu na zásypy.

Menší objemy zpracovávají mobilní třidiče nebo drtiče Kompakt a Tandem na podvozku pro pohyb na silnicích, pro větší objemy v pískovnách a štěrkovnách jsou ideální třídiče řady MS - 650 nebo 800 s výkony až do 200 t/hod. (event. dle potřeby větší) mobilní na podvozku i semimobilní nebo stálé na kovové konstrukci dle přání zákazníka. Některé stroje již pracují i v České republice - jak na kamenivu, tak na recyklacích stavebních sutí.

Pro třídění zemin nebo kompostů jsou určeny bubnové třidičky BEYER s délkou bubnu od 2,0 m do 5,5 m. Firma se pyšní nejmenším mobilním bubnovým třidičem na světě.

Ing. Dalibor Vostal / Kounicova 31, 602 00 Brno / tel./fax: 549 250 891, 603 886 030 / dalibor.vostal@vostal.cz