Ing. Dalibor Vostal - Sluľby pro ekologii

DAVOS - Služby pro ekologii

BACKHUS

Německá firma BACKHUS patří k nejvýznamnějším světovým výrobcům speciálních strojů - překopávačů - pro kompostování, sanaci a míchání zemin a mechanicko-biologické zpracování odpadů. Po celém světě již bylo dodáno cca. 250 strojů.

Tyto úspěchy jsou založeny na neustálém vývoji výrobků BACKHUS, vycházejícím z vysokých ekonomických a ekologických požadavků. Počátek firmy a vývoje překopávačů se začíná datovat začátkem 80-tých let.

Největší část produkce tvoří samojízdné mostové překopávače na pásovém podvozku, menší část výroby tvoří samojízdné překopávače boční.

Ing. Dalibor Vostal / Kounicova 31, 602 00 Brno / tel./fax: 549 250 891, 603 886 030 / dalibor.vostal@vostal.cz