Ing. Dalibor Vostal - Sluľby pro ekologii

DAVOS - Služby pro ekologii

Poradenská činnost v oboru nakládání s odpady, především pro zpracování bioodpadů a odpadního dřeva, v oboru kompostování bioodpadů, skládkování odpadů a další činnosti v odpadovém hospodářství

Projektování a inženýrská činnost v oboru vodohospodářském a staveb pro nakládání s odpady (mimo jiné projekty skládek odpadů a rekultivace skládek, návrhy systémů pro kompostování a projekty kompostáren, návrhy a projekty pro sběrné dvory a pod.)

Zpracování dokumentace a posudků vlivů staveb a technologií na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení MŽP pro proces E.I.A.)

Odpadový hospodář - pro firmy a skládky odpadů

Výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 157/98 Sb.

Obchodní činnost - prodej nových i použitých strojů a zařízení pro odpadové hospodářství

  • rychloběžné a pomaluběžné drtiče bioodpadů
  • štěpkovače dřeva
  • bubnové drtiče
  • překopávače kompostů a zemin
  • zařízení a prostředky pro eliminaci zápachů
  • stacionární i mobilní třídící a drtící zařízení a třídící plochy pro těžbu nerostných surovin
Ing. Dalibor Vostal / Kounicova 31, 602 00 Brno / tel./fax: 549 250 891, 603 886 030 / dalibor.vostal@vostal.cz