Ing. Dalibor Vostal - Sluľby pro ekologii

DAVOS - Služby pro ekologii

Firma, Ing. Dalibor Vostal - DAVOS Služby pro ekologii - začala svou činnost v roce 1993 osamostatněním z české pobočky německé firmy REKO CZ GmbH, jejíž hlavní činností bylo odpadové hospodářství a sanace znečištění.

Od počátku svého působení provádíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodohospodářských staveb a staveb pro nakládání s odpady, především pak rekultivace skládek odpadů.

Od roku 1993 je Dalibor Vostál držitel osvědčení MŽP pro zpracovávání dokumentace k posuzování vlivů staveb a technologií na životní prostředí. Vykonávám také funkci odpadový hospodář.

Další naší významnou činností je poradenství, projektování a obchodní činnost pro zpracování bio-odpadů kompostování a výrobou biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Nabízíme také řešení jak eliminovat nepříjemný zápach.

V oblasti odpadového hospodářství nabízíme v rámci obchodního zastoupení řadu mobilních strojů - drtiče bio-odpadů a štěpkovače dřeva, překopávače kompostu, bubnová síta. Na recyklaci stavebních sutí a těžbu štěrkopísků prodáváme čelisťové drtiče a vibrační třídiče.

V oboru zpracování nerostných surovin zastupujeme firmu GFT (stacionární třídění) a firmu Gummi Küper (gumová a polyuretanovaná síta pro třídění a lišty pro sněhové pluhy).

Hlavní směry činnosti:

 • projekční a inženýrská činnost
 • dokumentace a posudky vlivů staveb a technologií na životní prostředí
 • obchodní činnost
  • stroje a zařízení pro odpadové hospodářství
  • zařízení a třídící plochy pro těžbu nerostných surovin

Obchodní zastoupení firem:

Allutřídící lopaty
Backers
Backhus (http://backhus.de)překopávače kompostu a zemin
Beyer (http://www.beyer-viernheim.de/)mobilní drtiče a třidiče, bubnové třidiče, plovoucí bagry
BOMAGkompaktor odpadů
Doppstadtrychloběžné i pomaluběžné drtiče biomasy, dřeva, překopávače
ERJOštěpkovače
Farwickbubnové třidiče
Finlaytřídiče
FORUSpomaluběžné drtiče odpadů dřevních a komunálních
Gala Startřídící lopaty
Gummi Küper (http://www.gummikueper.de/)polyuretanové a gumové třídící plochy, lišty na sněhové pluhy
Hammelpomaluběžné drtiče starého dřeva a sutí, úpravny dřeva
Husmann (http://www.husmann-web.com)drtiče a štěpkovače dřeva
IWK systém Morawetzpřekopávače kompostu
JBMmalé štěpkovače dřeva
JENZdrtiče biomasy a štěpkovače dřeva
Johlidrtiče bioodpadů a štěpkovače dřeva
Komptechpřekopávače, drtiče odpadů
LGUštěpkovače
Möschledrtiče dřeva a biomasy
Möschledrtiče biomasy
Mus Maxštěpkovače dřeva
Neuenhausertřídící lopaty, diskové třidiče
NOVER
Pezzollatodrtiče biomasy a štěpkovače dřeva
Pfeuffertyčové teploměry GT-1
Ridinger Manheimplovoucí bagry
Sandbergerpřekopávače kompostu, bubnová síta
TANA kompaktory odpadů na skládkách
Terra Selectvýrobce bubnových třídičů
TIM enviprodrtiče odpadů, překopávače, bubnové třidiče
Vermeerštěpkovače a drtiče dřeva
Willibalddrtiče biomasy, překopávače

5 důvodů, proč si vybrat právě nás:

 1. bez specializace pouze na jednoho dodavatele technologie = možnost realizace skutečně optimální technologie pro konkrétní případ, díky širokému přehledu v celé oblasti odpadového hospodářství
 2. všechny nabízené technologie zajištěny renomovanými dodavateli - výrobci, o čemž svědčí desítky spolehlivých realizací po celém světě
 3. vysoce efektivní ekonomika a ekologický provoz všech nabízených řešení
 4. bezplatné poradenství
 5. kompletní dodávka technologií "na klíč"
Ing. Dalibor Vostal / Kounicova 31, 602 00 Brno / tel./fax: 549 250 891, 603 886 030 / dalibor.vostal@vostal.cz